30.8.2019.

Sestanki Pogodbenic

Osmi sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

8. sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB)- Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Slovenije in Republike Srbije je potekal 24. oktobra 2019 v Sarajevu (BA). Na sestanku so sodelovale delegacije pogodbenic na visokem nivoju ter predstavniki vabljenih gostov iz mednarodnih organizacij.
 
Državne delegacije so vodili g. Mirko Šarović, minister zunanje trgovine in ekonomskih odnosov Bosne in Hercegovine, ga. Elizabeta Kos, pomočnica ministra za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške, g. Željko Radošević, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije ter ga. Vesna Ugrinovski, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije z Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Na sestanku so sodelovali tudi vabljeni gostje-predstavniki Črne gore, Evropske komisije, UNDP, Donavske komisije, ICPDR, Ameriške ambasade (Zagreb), Svetovne banke, INBO-mednarodna mreža rečnih organizacij, GWP-CEE, Sveta za regionalno sodelovanje, OSCE, WWF Adria in predsedujoča Parlamenta mladih iz Savskega bazena.

Glavni cilj sestanka je bil pregled statusa izvajanja Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu v obdobju med dvema sestankoma pogodbenic, kot tudi ključnih izzivov v prihodnosti, posebno še onih, ki se nanašajo na sodelovanje pri upravljanju porečja, obvadovanu poplav, obnovi plovbe, kot tudi izmenjavi informacij pomembnih za porečje.

Na sestanku je bil sprejet prvi Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, ki ga je predlagala Savska komisija. Predstavniki pogodbenic FASRB so sprejeli skupno deklaracijo, kot končni akt sestanka, v kateri so izrazili svoje zadovoljstvo z napredkom in konkretnimi rezultati pri implementaciji FASRB ter predlagali usmeritve za nadaljne sodelovanje v okviru Mednarodne komisije za Savski bazen.

Naslednji 9. sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu bo potekal v Republiki Hrvaški leta 2021.
Mesto dogodka Sarajevo (Bosna in Hercegovina
Začetek 24.10.2019.
Konec 24.10.2019.