Poziv za iskazivanje interesa: Tehnička podrška za poboljšanje, nadogradnju i operacionalizaciju sustava za prognoziranje i upozoravanje na poplave i male vode (završeno)

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

poziva

konzultantske tvrtke na iskazivanje svog interesa za pružanje usluga Tehničke podrške za poboljšanje, nadogradnju i operacionalizaciju sustava za prognoziranje i upozoravanje na poplave i male vode u slivu rijeke Save u svrhu provedbe Programa integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine (SDIP) -
Faza 1, Dio 4 - Regionalna suradnja.

Sve pojedinosti su dane u priloženim dokumentima.
Zainteresirani konzultanti trebaju poslati svoje Izjave o zainteresiranosti isključivo elektronskim putem (predmet e-pošte: Iskaz interesa: Tehnička podrška za poboljšanje, nadogradnju i operacionalizaciju sustava za predviđanje i upozoravanje na poplave i male vode u slivu rijeke Save) na sljedeće adrese e-pošte:

isrbc@savacommission.org
procurement_sdip@savacommission.org
 
Rok za podnošenje prijave: 12. lipnja 2024. godine do 13:00 (srednjoeuropsko vrijeme).
Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.

Dokumenti u prilogu

Request for Expressions of Interest
Terms of Reference