Izvješće o analizi sliva rijeke Save

Pripremljen od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u suradnji sa Strankama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Izvješće o analizi sliva rijeke Save usvojeno je na 13. Posebnoj sjednici Savske komisije održanoj 22.-23.09.2009. godine.

Sveukupna koordinacija i uređivanje obavljeno je od strane Tajništve Savske komisije.
 

Dokumenti u prilogu

Sava River Basin Analysis Report
Sava River Basin Analysis - Summary