Klimatske promjene

S obzirom na značaj i složenost izazova klimatskih promjena u prekograničnim riječnim slivovima, u studenom 2015. godine Međunarodna komisija za sliv rijeke Save potpisala je Pariški sporazum o vodi i prilagođavanju na klimatske promjene u riječnim slivovima, jezerima i akviferima, čime se pridružila zajednici od više od 300 nacionalnih vlada, međunarodnih organizacija, donatora, nacionalnih i međunarodnih organizacija, jedinica lokalnih samouprava, predstavnika civilnog društva i tvrtki, koje pozivaju na akciju za prilagođavanje na klimatske promjene. 

Pitanjima klimatskih promjena u slivu rijeke Save pristupa se na osnovi nacionalnih politika i zakonodavnih okvira, u skladu s dostupnim informacijama o budućim trendovima i rezultatima provedbe relevantnih projekata, nudeći prijedloge za daljnje korake. 
 
2013 Pilot projekt Izgradnja veze između planiranja upravljanjem rizikom od poplava i procjene klimatskih promjena u slivu rijeke Save.
2015 Projekt Povezivanje sektora voda-poljoprivreda-energija-ekosustavi u slivu rijeke Save, proveden u okviru Programa rada za 2013. – 2015. pod okriljem UNECE Konvencije za vodu, identificirao je set rješenja za rješavanje specifičnih međusektorskih izazova i prepoznao mnoge prednosti usvajanja prekograničnog nexus pristupa u slivu rijeke Save
2015 Projekt Plan prilagođavanja na klimatske promjene za sliv rijeke Save (WАТСАР), proveden od strane Svjetske banke kao podrška dionicima i donositeljima odluka u ocjeni i planiranju rizika nastalih zbog klimatskih promjena koje utječu na vodne resurse; (ii) osigurava osnovu za buduće planove i studije prilagođavanja utjecajima klimatskih promena i (iii) stimulira suradnju i raspravu na slivu Save ka dodatnim i detaljnijim studijama o utjecajima klimatskih promjena na regionalnoj i razini sliva
2016 Projekt Dunav Nexus – Studija slučaja za rijeku Savu, proveden od strane Zajedničkog istraživačkog centra EC-a, ispitao je različite buduće scenarije za vodu uslijed klimatskih promjena i promjena korištenja zemljišta od strane političkih, demografskih i ekonomskih faktora
2018 Nacrt Strategije za prilagođavanje klimatskim promjenama i prioritetne mjere za sliv rijeke Save razvijen je u okviru inkubator platforme Globalne alijanse za vodu i klimu uz potporu Međunarodnog ureda za vodu, francuskog Ministarstva ekološke i inkluzivne tranzicije i UNECE-а