Reljef i hidrografija

Prosječna nadmorska visina sliva rijeke Save je oko 545 mnm, a varira od 2.864 mnm na vrhu Triglava u Julijskim Alpama, Slovenija do oko 70 mnm na ušću rijeke Save u Beogradu, Srbija. Visoke planine, Alpe i Dinaridi, dominiraju u Sloveniji, južnom dijelu Hrvatske, Bosni i Hercegovini te na naročito strmim terenima u Crnoj Gori i sjevernoj Albaniji, gdje je prosječna nadmorska visina veća od 2.000 mnm s povremenim prekoračenjem 2.500 metara mnm (vrh Bobotov kuk). Znatan dio područja sliva prekriven je šumama, dok sjeverni dio sliva kroz Panonsku nizinu karakterizira plodno poljoprivredno zemljište.