Prema procjeni ekološkog stanja vodnih tijela u slivu rijeke Save - STAWA

Početak/Kraj: 1. travanj 2015. - 31. ožujak 2016.

Financirano od: Projektni fond Dunavske regije (Projekt br. 09_PA04-C1)

Dokumenti u prilogu

Final report