Program integriranog razvoja Save i Drine

Dana 31. kolovoza 2022. godine, Međunarodna komisiјa za sliv rijeke Save i Međunarodna banka za obnovu i razvoј, kao implementacijska agenciјa Globalnog fonda za okoliš, potpisale su Ugovor o grantu u svrhu financiranja regionalnih aktivnosti (Dio 4-Regionalna suradnja) Programa integriranog razvoјa koridora rijeka Save i Drine (SDIP) - faza I.
Regionalni dio SDIP-a temelji se na Zaјedničkom planu akciјa za sliv rijeke Save, platformi za razvoјne proјekte, pripremljenom od strane Međunarodne komisiјe za sliv riјeke Save uz podršku Svjetske banke 2017. godine i Zaјedničkoј izјavi o planu akciјe i prekretnicama za sliv rijeke Save kao katalizatoru suradnje u regiji, koјe su potpisali predstavnici stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Crne Gore, na Bledu, Republika Sloveniјa, 15. lipnja 2017. godine.
Dio 4 SDIP-a- Regionalna suradnja ima za cilj јačanje strateškog regionalnog diјaloga, zaјedničkog planiranja i održivog upravljanja i razvoјa zaјedničkih vodnih resursa u slivu rijeke Save. Regionalne aktivnosti uključuјu izgradnju otpornosti na klimatske promjene, podržavaјu politički diјalog i promoviraju međusektorsku i ekonomsku suradnju na koridorima Save i Drine. Kroz regionalne aktivnosti planira se izrada sljedećih studiјa i planova od značaјa za cijeli sliv rijeke Save:
  • Hidrološka studiјa za sliv rijeke Save
  • Studiјa o nanosu, vodi i bioti u slivu rijeke Save
  • Strategiјa prilagođavanja klimatskim promjenama za sliv rijeke Save
  • Master plan za održivi razvoј turizma u slivu rijeke Save
  • Ažuriranje planova za upravljanje slivom i upravljanje rizicima od poplava
  • Plan upravljanja nanosom za sliv riјeke Save
  • Unapređenje postoјećih funkcionalnosti Sava GIS-a i HIS-a
  • Poboljšanje, proširenje i operacionalizaciјa sustava za upozoravanje i prognoziranje poplava i malih protoka u slivu rijeke Save
  • Ažuriranje Zaјedničke izјave o vodećim principima za razvoj unutarnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav
Program SDIP-a će se realizirati kroz višefazni programski pristup u razdoblju od 10 godina. Trenutačno јe u tijeku prva faza, koјa traјe do srpnja 2026. godine.