Riječni informacijski servisi

Riječni informacijski servisi (RIS) su informacijske usluge namijenjene za unapređivanje sigurnosti i efikasnosti transporta unutarnjim plovnim putovima (IWT) putem optimizacije prometnih i transportnih procesa. Fokusni aspekt je brz elektronički prijenos podataka između vode i obale, kroz razmjenu informacija u realnom vremenu. RIS stoga ima za cilj pojednostaviti razmjenu informacija između svih IWT dionika.

Ovaj koncept obuhvaća sljedeće: 
  • Inland AIS (Automatski identifikacijski sustav – AIS); 
  • Inland ECDIS (Elektronski prikaz plovidbenih karata i informacijski sustav); 
  • ERI – Elektronsko izvještavanje sa plovila; 
  • NTS – Priopćenja za brodarstvo; 
  • Elektronske plovidbene karte; 
  • Baza podataka o plovilima; 
  • Sustav za upravljanje brodskim prijevodnicama. 
Od 2005. godine Okvirna direktiva EU propisuje minimalne zahtjeve za implementaciju RIS-a i usvojenih RIS standarda kako bi se omogućila prekogranična kompatibilnost nacionalnih sustava. 
 
U rujnu 2009. godine Međunarodna komisija za sliv rijeke Save pokrenula je projekt pod nazivom „Glavni projekt i prototip instalacija za RIS na rijeci Savi“. Konačno izvješće usvojeno je 2010. godine. RIS je do sada implementiran u Srbiji i Hrvatskoj, tako da su potpuno operativni na cjelokupnom vodnom putu rijeke Save. Rezultat provedbe ovoga projekta je operativni RIS sustav koji čine podsustav za Praćenje i lociranje plovila (VTT) (11 baznih stanica), podsustav za Elektronsko izvještavanje s plovila (ERI), podsustav za elektronska Priopćenja brodarstvu (NtS) i podsustav za Elektronski prikaz plovidbenih karata i dodatnih informacija (Inland ECDIS).