Elektronske navigacijske karte

Elektronska plovidbena karta u unutarnjoj plovidbi (IENC) predstavlja bazu podataka, standardiziranu kroz sadržaj, strukturu i format, publicirana za korištenje s elektronskim prikazom karata unutarnje plovidbe i informacijskim sustavima u upotrebi na plovilima koja plove unutarnjim plovnim putovima. IENC se publicira ili od strane ili u ime tijela nadležne vladine agencije, i u skladu je sa standardima koje je prvobitno razvila Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) i pročišćena je od strane Inland ENC Grupe za harmonizaciju.

ENC Hrvatska - LINK                            ENC Srbija  - LINK

Programski paket: SeeMyENC
https://www.sevencs.com/see-my-enc-download/ 

IENC sadrži na karti sve informacije potrebne za sigurnu plovidbu na unutarnjim vodnim putovima, a može sadržavati i dodatne informacije, pored onih koje se nalaze na papirnoj karti (na primjer: pravac plovidbe, strojno čitljivi vozni redovi plovidbe, itd) koje se mogu smatrati neophodnim za sigurnu plovidbu i planiranje putovanja.