Tajništvo

Tajništvo je administrativno i izvršno tijelo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) koju čine službenici i administrativno osoblje. Službenici Tajništva su tajnik, njegovi zamjenici i savjetnici, državljani Stranaka, zastupljeni na ravnopravnoj osnovi, a imenuje ih Savska komisija.