Deveti sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Deveti sastanak Stranaka, kao najviši mehanizam donošenja odluka za provedbu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, održan je u Zagrebu, 9.12.2022. godine. Kao sastanak visoke razine, Deveti sastanak Stranaka, okupio je više od 40 sudionika, predstavnike izaslanstava država Stranaka, predstavnike Crne Gore, Europske komisije, UNESCO-a, UNECE-a, WMO-a, Svjetske banke i drugih međunarodnih partnera, kao i institucija koje podržavaju i zainteresirane su za provedbu Okvirnog sporazuma.

Podsjećajući na vitalni značaj regionalne suradnje Stranaka i prepoznajući važnost dosadašnje provedbe Okvirnog sporazuma, Deveti sastanak Stranaka usvojio je Deklaraciju, kroz koju je prepoznat napredak u koordiniranoj implementaciji EU Direktiva i  potvrđen, kao značajno dostignuće u regionalnoj suradnji, drugi Plan upravljanja slivom rijeke Save. Također, Stranke su ponovo potvrdile svoju posvećenost daljnjoj rehabilitaciji i razvoju plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama, potaknule daljnji i poboljšani multisektorski dijalog sa svim relevantnim akterima uključujući i mlade i daljnje aktivnosti u pravcu prilagođavanja klimatskim promjenama.

Prepoznajući prednosti suradnje kroz Savsku komisiju, Sastanak Stranaka visoko je ocijenio njen dosadašnji izvanredan rad.

Naredni deseti sastanak Stranaka bit će održan u Republici Srbiji.