46. sastanak PEG FP

46. sastanak PEG FP (Stalna stručna grupa za sprečavanje poplava) je održan 13. listopada 2022. godine u sjedištu Savske komisije u Zagrebu i online.

Dokumenti (samo za članove PEG FP) dostupni su ovdje:  PEG FP 46