Drugi sastanak stranaka Okvirnog sporazuma

Drugi sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, organiziran na visokoj razini, održan je 1. lipnja 2009. godine u Beogradu (Srbija) u Palati „SRBIJA“.

Sastanku su nazočile sve stranke Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija, kao i predstavnici raznih organizacija, institucija i vlada.

Države stranke Okvirnog sporazuma razmatrale su pitanja u vezi s provedbom Okvirnog sporazuma, radom Savske komisije, donijele odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Okvirnog sporazuma i radu Savske komisije za razdoblje od 1. travnja 2007. do 31. ožujka 2009. godine, usvojile Deklaraciju Drugog sastanka država stranaka Okvirnog sporazuma, dale smjernice za daljnje unaprijeđenje provedbe Okvirnog sporazuma, itd.

Države stranke su na sastanku potpisale Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Protokol su potpisali:

  • U ime Bosne i Hercegovine, g. Veselin Poljašević, zamjenik ministra, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine,
  • U ime Republike Hrvatske, g. Branko Bačić, državni tajnik, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
  • U ime Republike Srbije, g. Saša Dragin, ministar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, i
  • U ime Republike Slovenije, g. Janez Požar, generalni direktor, Direktorat za pomorstvo, Ministarstvo prometa.
Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save ima za cilj sprječavanje, nadzor i smanjenje onečišćenja koje uzrokuju plovila, uspostavu tehničkih zahtjeva za opremanje lučkih objekata i ostalih stanica za prihvat otpada, izradu najboljih raspoloživih tehnika, informiranje, izradu mjera djelovanja u slučaju izlijevanja, te praćenje kakvoće voda. U skladu s protokolom, prekogranična suradnja bi trebala uključivati aktivnosti za sprječavanje onečišćenja koje uzrokuju plovila kroz izradu zajedničkog akcijskog programa, budući da monitoring kakvoće voda zahtijeva mrežu nacionalnih institucija za monitoring i inspekciju.

Treći sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma održat će se u Ljubljani (Slovenija) 2011. godine.