Peti sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Dana 2. prosinca 2014. godine, u Zagrebu je održan je 5. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save na kojem su sudjelovala izaslanstva država u slivu rijeke Save, te više predstavnika međunarodne zajednice. 
Ovaj međunarodni skup ima veliki značaj za prekograničnu suradnju u području voda, usmjeravanje konkretnih aktivnosti država i traženje zajedničkih rješenja za održivi razvoj u slivu rijeke Save.
Na sastanku su razmatrana ključna pitanja od značaja za provedbu Okvirnog sporazuma, kao što su planiranje upravljanja slivom rijeke Save, upravljanje poplavama u slivu i obnova plovidbe na plovnom putu rijeke Save, te važnost potvrđivanja potpisanih kao i sklapanja novih provedbenih Protokola uz Okvirni sporazum kojima se jača regionalna suradnja. 
Države stranke (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija) usvojile su zajedničku Deklaraciju sa smjernicama za daljnju provedbu Okvirnog sporazuma. Prezentirani su rezultati rada Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao i zajednički rezultati savskih država postignuti u provedbi Okvirnog sporazuma. 
U okviru sastanka je također, predstavnik Parlamenta mladih, prezentirao rezultate Parlamenta mladih, tradicionalnog događaja koji je namijenjen jačanju ekološke svijesti mladih,    prepoznavanju gospodarskih potencijala rijeke Save, kao i važnosti prekogranične suradnje u području voda. 
Idući, 6. sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održat će se 2016. godine u Republici Srbiji.