Organi pristojni za izvajanje Okvirnega sporazuma za Savski bazen

Bosna in Hercegovina

Stik
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 33 219 923
Spletna stran
http://www.mkt.gov.ba/?lang=en
Stik
Trg Republike Srpske 1
78000 Banjaluka, Bosna in Hercegovina
Tel: + 387 51 ​338 415
Spletna stran
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx
Stik
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 33 726 551
Spletna stran
https://fmpvs.gov.ba/
Stik
Trg Republike Srpske 1
78000 Banjaluka, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 51 339 603
Spletna stran
http://www.vladars.net/eng/vlada/ministries/MTC/Pages/default.aspx
Stik
Braće Fejića bb
88000 Mostar, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 36 550 025
Spletna stran
http://fmpik.gov.ba/bh/
Stik
Trg Republike Srpske 1
78000 Banjaluka, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 51 339 520
Spletna stran
https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Pages/default.aspx
Stik
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 33 726 700
Spletna stran
https://www.fmoit.gov.ba/
Stik
Bulevar mira 1
76100 Brčko, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 49 240 600
Spletna stran
http://www.vlada.bdcentral.net/
 
Republika Hrvaška
Stik
Prisavlje 14
10000 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 1 6169 111
Spletna stran
https://mmpi.gov.hr/
Stik
Radnička cesta 80
10000 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 1 3717 111
Spletna stran
https://mingor.gov.hr/

Republika Srbija
Stik
Bulevar umetnosti 2a
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2013 360
Spletna stran
http://www.rdvode.gov.rs/lat/index.php
Stik
Nemanjina 22-26
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3619 833
Spletna stran
https://www.mgsi.gov.rs/
Stik
Kneza Miloša 24-26
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3616 333
Spletna stran
https://www.mfa.gov.rs/lat
Stik
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3110 271
Spletna stran
www.ekologija.gov.rs/?lang=lat
Stik
Kneza Višeslava 66
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3050 864
Spletna stran
http://www.hidmet.gov.rs/
Stik
Bulevar vojvode Mišića 39
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 265 22 22
Spletna stran
http://en.rgz.gov.rs/about-us

Republika Slovenija
Stik
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 4787 000
Spletna stran
http://www.mop.gov.si/en/
Stik
Prešernova cesta 25
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 4782 000
Spletna stran
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/
Stik
Kotnikova 5
1000 Ljubljana, Slovenija
 Tel: +386 1 4003 311
Spletna stran
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-economic-development-and-technology/
Stik
Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, Slovenija
Tel:+386 1  4788 000
Spletna stran
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-infrastructure/

Druge nacionalne institucije, pomembne za delo Mednarodne komisije za Savski bazen

Bosna in Hercegovina
Stik
Ulica Hamdije Čemerlića 39a
71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 33 726 400
Spletna stran
http://www.voda.ba/
Stik
Miloša Obilića 51
76300 Bijeljina, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 55 201 784
Spletna stran
http://www.voders.org/?lang=lat
Stik
Bardakčije 12
71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 33 276 700
Spletna stran
http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/linkovi.html
Stik
Put banjalučkog odreda bb
78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Tel: +387 51 433 522
Spletna stran
https://rhmzrs.com/
 
Republika Hrvaška
Stik
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 1 6307 333
Spletna stran
https://www.voda.hr/en
Stik
Ravnice 48
10000 Zagreb, Hrvaška
Tel: +385 1 4565 666
Spletna stran
https://meteo.hr/index_en.php

Republika Srbija
Stik
Bulevar umetnosti 2a
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3119 400
Spletna stran
http://www.srbijavode.rs/en/home.html
Stik
Bulevar Mihajla Pupina 25
21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 4881 888
Spletna stran
https://vodevojvodine.com/en/
Stik
Nemanjina 4
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 6556 531
Spletna stran
https://www.aul.gov.rs/en
 
Republika Slovenija
Stik
Mariborska cesta 88
3000 Celje, Slovenija
Tel: +386 1 4783 100
Spletna stran
http://www.dv.gov.si/en/
Stik
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 4784 000
Spletna stran
https://www.arso.gov.si/en/