Novice

“Krepitev podnebne odpornosti Savskega bazena” – dogodek v organizaciji Slovenije, 5. junij 2024

V okviru praznovanja dneva Save in 20. obletnice Mednarodnega okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) je Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) pripravilo dogodek z naslovom »Krepitev podnebne odpornosti Savskega bazena«, ki je potekalo v sredo, 5. junija 2024 v prostorih ARSO v Ljubljani, SI.
Prireditev je odprl minister Jože Novak, kateremu so sledili pozdravni govori mag. Jože Kneza, direktorja ARSO, dr. Lidije Globevnik, generalne direktorice Direktorata za vode, dr. Mitje Bricelja, člana ISRBC iz Slovenije in Dragana Zeljka, izvršnega sekretarja Mednarodne komisije za Savski bazen (ISRBC).
V pozdravnih nagovorih so poudarili, da je FASRB omogočil čezmejno sodelovanje za trajnostno rabo vodnih virov, vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in zmanjšanje tveganja zaradi poplav, suše in onesnaženja, posebno še z vzpostavitvijo sistema za napovedovanje in zgodnje opozarjanje na poplave v Savskem bazenu.
Po pozdravnih govorih je dr. Mitja Bricelj, kot eden od ustanovnih članov ISRBC, predstavil zgodovino in glavne dosežke izvajanja FASRB, medtem ko je Dragan Zeljko predstavil najpomembnejše načrte, programe, projekte in sisteme, ki so bili razviti na nivoju Savske komisije v tesnem sodelovanju s strokovnjaki iz obrežnih držav reke Save. Izpostavil je tudi pomen prihodnjega sodelovanja pri izvajanju investicijskega programa za koridor Save in Drine, ki ga podpira Svetovna banka.
Minister Jože Novak je podelil priznanja institucijam in posameznikom, ki so imeli pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev FASRB v zadnjih 20 letih, med njimi tudi Sekretariatu ISRBC, Parlamentu mladih Savskega bazena in dr. Mitji Bricelju.
Več informacij o dogodku je na voljo na uradni spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor.