Dogodki

Krepitev zmogljivosti za izmenjavo hidroloških podatkov, standardizacijo in interoperabilnost

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je v sodelovanju z Mednarodno komisijo za Savski bazen (ISRBC) 25. in 26. januarja (preko spleta) ter 29. in 30. januarja (hibridno) organizirala delavnico o krepitvi zmogljivosti za izmenjavo hidroloških podatkov, standardizacijo in interoperabilnosti v regiji VI WMO. Usposabljanje v živo je potekalo v prostorih ISRBC v Zagrebu.

Delavnice, ki je bila organizirana na pobudo Stalne strokovne skupine za hidrološka in meteorološka vprašanja ISRBC in v skladu z Memorandumom o razumevanju med WMO in ISRBC, so se udeležili predstavniki hidrometeoroloških služb iz Savskega bazena, ki so ponudniki podatkov za Sava HIS. Na delavnici so sodelovali tudi predstavniki hidrometeoroloških služb iz povodja reke Donave iz Romunije in iz Češke ter strokovnjaki Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR). Skupno je bilo v Zagrebu prisotnih 26 udeležencev (vključno s trenerji in organizatorji), poleg tega pa se je prek spleta na delavnico pridružilo še 7 trenerjev.
Usposabljanje so izvajali trenerji iz WMO iz Skupne strokovne skupine za hidrološki monitoring-JET-HYDMON), iz Konzorcija za odprte prostorske podatke- Delovna skupina za področje hidrologije ter iz partnerske organizacije WMO, ki zagotavljajo tehnične rešitve, kot je WHOS DAB (Znanstveni laboratorij za informatiko za zemljo in vesolje, ESSI-lab) iz Nacionalnega raziskovalnega sveta Italije - Inštitut za raziskave atmosferskega onesnaženja (CNR-IIA)) in OSCAR/Platforma za površje (MeteoSwiss), Center za ekologijo in hidrologijo Združenega kraljestva (UK CEH) ter ISRBC.