Novice

14. sestanek o spremljanju Skupne izjave

13. in 14. septembra 2023 je v Zagrebu (HR) potekal 14. redni sestanek o spremljanju Skupne izjave o vodilnih načelih za razvoj plovbe po celinskih vodah  in varstvu okolja v povodju reke Donave. Srečanje je potekalo v sodelovanju treh rečnih komisij, Savske komisije, Donavske komisije in Komisije za zaščito reke Donave, ki so sprožile ta proces. Letošnji organizator in gostitelj je bila Savska komisija s sedežem v Zagrebu (HR).
Namen tega letnega dogodka je izmenjava informacij o napredku pri izvajanju skupne izjave in njenih načelih, ki jih je treba upoštevati pri usklajevanju potreb plovbe in varstva okolja pri projektih v povodju reke Donave vključno z njenimi pritoki. Glavni poudarek letošnjega srečanja je bila objava skupnega predloga treh komisij za nadaljnji razvoj Skupne izjave in Platina priročnika.
Na srečanju se je zbralo skoraj 60 predstavnikov Evropske komisije, mednarodnih in državnih organov in organizacij s področja plovbe,  varstva okolja oz. voda ter predstavnikov akademske sfere in nevladnih organizacij. Na srečanju so bile predstavljene in obravnavane trenutne spremembe politike in prihodnje smernice pomembne za plovbo in varstvo okolja v povodju reke Donave, napredek ter ključni nacionalni in čezmejni projekti v okviru izvajanja procesa skupne izjave. Predstavljeni so bili tudi inovativni razvojni projekti povezani s prilagajanjem podnebnim spremembam, možnostmi zmanjševanja vplivov na okolje in modernizacija.
Drugi dan dogodka je bil posvečen temi plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih, ko je bilo predstavljeno trenutno stanje in pričakovane izboljšave plovnih poti in infrastrukture, uporaba novih tehnologij v rečnem inženirstvu ter vidiki razvoja navtičnega turizma in flote v Savskem bazenu.