13.9.2022.

Novice

Študijsko potovanje članov Parlamenta mladih Savskega bazena in Parlamenta mladih porečja reke Scheldt

Oba parlamenta sta letos začela sodelovati na temo vpliva podnebnih sprememb v naših porečjih. Naš skupni projekt »Ali slišiš naše reke? – Sava and Scheldt Youth Parliaments Cooperation« je odobren s strani programa ERASMUS+ Evropske unije. Prvo študijsko potovanje v okviru tega projekta je potekalo od 6. do 12. septembra 2022 v Gentu v Belgiji, udeležilo pa se ga je 10 udeležencev iz Parlamenta mladih Savskega bazena in 10 udeležencev iz Parlamenta mladih porečja reke Scheldt. Na potovanju je potekalo mnogo zanimivih delavnic, ekskurzij in predstavitev. Udeleženci so se veliko naučili skozi različne igre in interaktivne dejavnosti. Prav tako so bili zelo veseli, da so vzpostavili povezave z mladimi iz drugih držav ter imeli priložnost, da izmenjajo izkušnje in se učijo drug od drugega.