Plan upravljanja slivom rijeke Save


U skladu s odredbama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB), Stranke su se složile da surađuju na razvoju Plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBMP) i da osiguraju koordinaciju s odgovarajućim aktivnostima na razini sliva rijeke Dunav. U Sava RBMP-u razrađena su važna pitanja upravljanja vodama prateći pristup koji je uspostavljen na razini dunavskog sliva, ali s povećanom razinom detaljnosti.

U Sava RBMP-ovima, pitanja upravljanja vodama razmatraju se na vodnim tijelima površinskih i podzemnih voda koja su od značaja za upravljanje slivom rijeke Save, u skladu s kriterijima:
  • vodna tijela na rijeci Savi i njezinim pritocima s veličinom sliva >1000 km² i na rijekama s veličinom sliva <1000 km², a koje su od značaja za upravljanje slivom (Sotla/Sutla, Lašva i Tinja);
  • prekogranična i nacionalna vodna tijela podzemnih voda, značajna zbog svoje veličine (površina >1000 km²) ili ona površine <1000 km², značajna prema različitim drugim kriterijima, kao što su npr. društveno-ekonomski značaj, načini korištenja, pritisci, i/ili interakcija s vodnim ekosustavom

Nakon usvajanja Sava RBMP-a na 5. Sastanku Stranaka (Zagreb, 2.12.2014.), aktivnosti na izradi drugog plana upravljanja slivom rijeke Save započele su tijekom 2016. godine.

Priprema Sava RBMP-a ima za cilj povezivanje upravljanja riječnim slivom s integriranim i održivim društveno ekonomskim razvojem zemalja sliva. Ažuriranje Sava RBMP-a prateći nacrt i strukturu Sava RBMP-a, temelji se na podacima, znanju i informacijama osiguranim kroz izradu 2. Izvješća analize sliva rijeke Save (2. SRBA) i Privremenog pregleda značajnih pitanja upravljanja vodama. Razvoj drugog Sava RBMP-a provodi se na stručnoj razini, kroz rad Stalne stručne skupine za upravljanje riječnim slivom u suradnji sa Stalnom stručnom skupinom za GIS

Stranke Okvirnog sporazuma odobrile su 2. Plan upravljanja slivom rijeke Save (2. Sava RBMP) na svom 9. sastanku Stranaka održanom u Zagrebu (Republika Hrvatska) 9. prosinca 2022.