28.5.2024.

Događanja

Proslava Dana Save - 3. lipnja, Najava događaja

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save vas poziva na proslavu Dana Save koja će se održati 3. lipnja 2024. od 12:00 do 13:30 sati online.
Glavna tema događaja bit će predstavljanje radova pristiglih na natječaj za srednje škole i mlade od 18 do 25 godina na temu „Zaplovimo u zelenu budućnost!“ s fokusom na promociju unutarnje plovidbe i poticanje veće upotrebe rijeke Save za plovidbu.
Prezentacije će se održati na lokalnim jezicima sliva rijeke Save ili na engleskom jeziku.
Nacrt dnevnog reda nalazi se u privitku.
Mjesto događaja Online
Početak 03.06.2024.
Završava 03.06.2024.
Sessions-meetings

66. sjednica Savske komisije

66. sjednica Savske komisije održana je 20. i 21. lipnja 2024. godine u Agenciji za vodne putove u Vukovaru.
Mjesto događaja Agencija za vodne putove (Parobrodarska 5, Vukovar, Hrvatska)
Početak 20.06.2024.
Završava 21.06.2024.