Sustav prognoze i upozorenja na poplave

Sustav prognoze i upozorenja na poplave u slivu rijeke Save – Sav FFWS snažno doprinosi jačanju organizacija odgovornih za hidrometeorološke usluge i obrani od poplava u zemljama u slivu rijeke Save. Sava FFWS, kao zajednička prognostička platforma, dodana je vrijednost postojećim nacionalnim sustavima za prognozu i upozorenje, pruža poboljšanu osnovu za pripremu i optimizaciju mjera za ublažavanje, zbog čega značajno doprinosi smanjenju posljedica poplava.  Glavni cilj Sava FFWS-а je pružanje potpore dionicima u donošenju uravnoteženih odluka u izvanrednim situacijama pojava poplava. Sava FFWS omogućuje za pet pribrežnih zemalja donošenje odluka o odgovarajućem upravljanju i provođenju mjera za sprečavanje i ublažavanje intenzivnih poplava, zasnovanih na preciznim prognozama tečenja i protjecaja s dovoljno dugim vremenom trajanja. To zahtjeva blisku suradnju s relevantnim dionicima, upravljanje podacima i modelima na terenu, što je od ključne važnosti za uspješan razvoj sustava. Sava FFWS je od ključnog značaja u ovoj suradnji; nužno je istaknuti da razvoj takvog sustava ne bi bio moguć bez pomoći, aktivne podrške i izuzetne suradnje svih krajnjih korisnika projekta u regiji 
Sava FFWS pruža prognozerima hidrometoloških usluga profesionalni alat, omogućujući im da generiraju hidrološke prognoze temeljene na promatranim telemetrijskim podacima iz hidroloških i meteoroloških mjerača i numeričkih vremenskih prognoza (NVP). Sava FFWS koristi hidrološke i hidrauličke modele za izračunavanje otjecaja u slivu, protjecaja rijeke i vodostaja.  

Sava FFWS se pokazao kao sveobuhvatan sustav koji uključuje sve podatke i modele koje su priložile pojedinačne zemlje. To ga čini jedinstvenim sustavom kada je u pitanju prekogranična suradnja u prognozi poplava. Ipak, uvijek postoji potencijal za poboljšanje. 
 
Postavka Sava FFWS-a je modularna. Kombinacija padalina i temperatura iz numeričke vremenske prognoze hidrološkog modela koji pretvara padaline i temperaturu u otjecaje i, u većini slučajeva, hidrauličkog modela za nizvodnu transformaciju otjecaja i izračun vodostaja, definiraju jedinstvene radne procedure za prognozu. Zbog broja hidroloških modela, hidrauličnih modela i numeričkih modela vremenskih prognoza dostupnih za Savu, nekoliko procedura za prognoze je konfigurirano u Sava FFWS. 

Sava FFWS integrira sljedeće komponente koje su već 'priključene' u zajedničku platformu i međusobno povezane: 

- podatkovno središte za prikupljanje promatranih podataka - Sava HIS
razni modeli numeričke prognoze vremena
U okviru Sava FFWS, 8 NWP modela se koristi za meteorološki unos:
- model ALADIN1 Hrvatska
- model ALADIN Slovenija
- model ECMWF2
- model ECMWF set
- model WRF3 Bosna i Hercegovina
- model WRF Crna GoraMontenegro
- model WRF Srbija
- model NMMB4 Srbija.
_______________________
[1] Model za dinamičko prilagođenje ograničenog područja, http://www.umr-cnrm.fr 
[2] Model Europskog Centra za srednjoročne prognoze, https://www.ecmwf.int/
[3] Model istraživanja i prognoziranja vremena, https://www.mmm.ucar.edu/
[4] Proporcionalni nehidrostatski model, Nacionalna oceanografska služba SAD / Nacionalni informacijski centar za okoliš - NOAA, https://nomads.ncep.noaa.gov
Zajedno s NVP-om, Sava FFWS je spreman ekstrapolirati radarske ili satelitske snimke kako bi pružio vrlo točnu kratkoročnu hidrološku prognozu (trenutna prognoza) za nekoliko sati unaprijed na temelju izmjerenih vrijednosti. Oprema za trenutnu prognozu za sada nije dostupna u slivu rijeke Save. Prvi korak ka trenutnoj prognozi je postojanje kompozitne slike padalina na radaru (polje padalina), korigirane promotrenim podacima sa zemaljskih mjerača kiše (pluviometara). Radari u slivu rijeke Save trenutno nisu u stanju producirati precizne slike padalina. 
S obzirom na značaj osiguravanja hidroloških prognoza i jačanja svijesti stručnjaka kada je u pitanju unos meteoroloških podataka, u Sava FFWS, pored Opera1 kompozitnih slika, implementiraju se Lisca radarski podaci iz ARSO (Slovenija). Ove slike su prikazane samo unutar sustava, ali nisu povezane ni s jednim od hidroloških ili hidrauličkih modela implementiranih u okviru Sava FFWS. Ovo se također odnosi i na H-SAF2 satelitske slike  
_______________________
[1] Radarski program EUMETNET, https://www.eumetnet.eu/
[2] Satelitske Aplikacije EUMETSAT-a hsaf.meteoam.it 
 
Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija dostavljaju svoje vanjske hidrološke prognoze izravno u Sava FFWS.  
Hidrološki modeli
Sava FFWS trenutno sadrži 13 hidroloških modela. Neki od njih su integrirani modeli, uključujući i hidrauličku komponentu. Neki pokrivaju kompletan sliv ili velika područja, drugi samo male lokalne riječne slivove. Sljedeći modeli pokrivaju kompletan ili glavni dio sliva rijeke Save:
- HEC-HMS Sava1  – kompletan sliv (sve zemlje)
- WFlow2 Sava         – dio sliva (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija)

Sljedeći modeli su lokalni modeli:
- Mike-NAM3 Hrvatska         – integriran u Mike 11 hidraulički model Hrvatske
- Mike-NAM Una               – integriran u Mike 11 hidrauličke modele Une
- Mike-NAM Vrbas           
- HBV-light4 Bosna             
- WFlow Crna Gora        
- HEC-HMS Kolubara
- HBV5 Kolubara
- HBV Jadar
- HBV Tamnava                 
- HBV Ub
- HBV Ljig.    
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/
[2] https://oss.deltares.nl/web/wflow/why-wflow
[3] https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-hydro-river/hydrology
[4] https://www.geo.uzh.ch/en/units/h2k/Services/HBV-Model.html
[5] http://www.smhi.se/en/research/research-departments/hydrology/hbv-1.90007


Hidraulički modeli
Sava FFWS trenutno sadrži 30 hidrauličkih modela.
Sljedeći model pokriva glavni tok rijeke Save:
- HEC-RAS Sava1 (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija).
Sljedeći modeli su lokalni modeli:
- HEC-RAS Bosna
- HEC-RAS Sana
- HEC-RAS Sanica
- HEC-RAS Una (Bihać)
- HEC-RAS Una (Bosanska Krupa)
- HEC-RAS Una (Kulen Vakuf)
- HEC-RAS Usora
- HEC-RAS Vrbas
- HEC-RAS Drina
- HEC-RAS Kolubara        – 17 odvojenih modela za Kolubaru integrirano i spojeno
- Mike 112 Hrvatska
- Mike 11 Una
- Mike 11 Vrbas.
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
[2] https://mikepoweredbydhi.com/products/mike-11
Sava FFWS je zasnovan na platformi Delft-FEWS, koja se primjenjuje na velikom broju slivova u svijetu. Platforma je fleksibilna i omogućuje integraciju svih meteoroloških, hidroloških i hidrauličkih modela koji se koriste u slivu. Sam sustav je složen, obzirom da je dizajniran u obliku jedinstvenog servera središnjeg sustava i tri rezervne kopije, koje se nalaze u četiri države, zajedno s dijelom sustava (arhiva i internet server) koji se nalazi u sjedištu Savske komisije. Takva arhitektura sustava omogućuje aktivnu suradnju svih nacionalnih institucija i istovremeno osigurava osjećaj vlasništva. Sljedeća tabela navodi institucije korisnika i ulogu svake od njih u sustavu, ugovorene za prvu fazu operativnog korištenja.
 
Država Institucije Napomena
Slovenija ARSO, Ljubljana Centralni server
Hrvatska DHMZ, Zagreb 3. pomoćni server
Hrvatske vode, Zagreb  
Bosna i Hercegovina FHMZ, Sarajevo  
RHMZ RS, Banja Luka  
AVP Sava, Sarajevo 2. pomoćni server
JU Vode Srpske, Bijeljina  
Srbija RHMZ, Beograd 1. pomoćni i testni server 
JVP Srbijavode, Beograd  
Crna Gora ZHMS, Podgorica  
  ISRBC Arhivski i web server