Biciklistička tura Sava

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save inicirala je razvoj biciklističkih staza duž rijeke Save kako bi predstavila biciklizam kao održiv način prijevoza i kao segment aktivne turističke ponude. Ruta je promovirana organizacijom 850 km duge bicikličke ture od izvora rijeke Save u Bohinju i Kranjskoj gori, u Sloveniji do ušća, u Beogradu u Srbiji. 
 
Prva tura je održana 2013. godine, kada je grupa od 6 iskusnih biciklista iz BiH, Hrvatske, Srbije i Slovenije tijekom 9 dana biciklirala kroz četiri savske države. Biciklisti iz lokalnih biciklističkih klubova, predstavnici javnih institucija i mještani priključivali su se duž rute osnovnoj grupi na određenim dionicama. Ruta je zamišljena kao glavni biciklistički koridor koji povezuje postojeće i lokalne biciklističke staze u razvoju. Pored toga, za vrijeme ture organizirani su i događaji s ciljem promoviranja sliva rijeke Save kao veoma interesantne destinacije za bicikliste zbog raznolikosti krajolika, bogate kulturne i povijesne baštine i netaknutih prirodnih ljepota.
 
U razdoblju od 2013. do 2016. godine organizirane su tri biciklističke ture, u dužini većoj od 850 km od izvora rijeke Save, prolazeći kroz sve četiri savske zemlje, sve do ušća.  

Kako je biciklizam brzo rastući segment turizma i imajući u vidu da se broj turista biciklista svake godine povećava, biciklistička tura duž rijeke Save mogla bi doprinijeti razvoju održivog turizma u cijelom slivu Save. Ovaj jedinstven način putovanja mogao bi pridonijeti ostvarenju dodatnog profita i jačanju lokalnih ekonomija.

http://sava.pedala.hr/