30.6.2023.

Novosti

Republika Srbija je preuzela trogodišnje predsjedanje Savskom komisijom od Republike Hrvatske

Na 63. sjednici Savske komisije 28.6.2023 konstatirana je promjena predsjedavanja Savskom komisijom u skladu sa načelom rotacije kakvo je dogovoreno Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save. Tom prigodom je dosadašnja predsjedavajuća Savske komisije, dr. Duška Kunštek, ravnateljica uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, istaknula veliko zadovoljstvo što je u protekle tri godine svog predsjedavanja bila sudionik uspješnih događanja kao što je razvoj i početak primjene sustava prognoze i upozoravanje na poplave u slivu rijeke Save, donošenje 2. plana upravljanja slivom rijeke Save i osobito potpisivanje ugovora sa Svjetskom bankom u ime Savske komisije o provedbi regionalne komponente programa Svjetske banke za integralni razvoj koridora Save i Drine koji će kroz niz dogovorenih projekata omogućiti dodatni zamah jačanju regionalne suradnje i provedbi Okvirnog sporazuma.
Preuzimajući predsjedavanje Savskom komisijom, gđa Maja Grbić, v.d. direktorica Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, istaknula je zadovoljstvo što će u sljedeće tri godine predsjedavati Savskom komisijom kao i želju da kroz Savsku komisiju nastavi jačati regionalna suradnja u području voda.