22.3.2023.

Novosti

Svjetski dan voda 2023

Svjetski dan voda, koji se svake godine obilježava 22. ožujka, ove je godine vezan za ubrzavanje promjena kako bi se reagiralo na krizu voda. Pod sloganom „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“, posebno je naglašena uloga svakog pojedinca u zaštiti, očuvanju i održivom upravljanju vodnim resursima.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, podržavajući Akcijski plan Ujedinjenih naroda za vodu, koji će bit pokrenut na UN konferenciji za vode 22.-24. ožujka 2023., podnijela je obvezu pod nazivom  Advanced system for floods and low flow forecasting in the transboundary Sava River Basin, čije će ispunjenje značajno utjecati na korake ka postizanju sljedećih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goal):
  • Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
  • Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
  • Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
  • Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
  • Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj
Pored navedenog, obaveza Savske komisije stvorit će mogućnosti za prijenos znanja, informacija i iskustava sa drugim regijama, integraciju u okvire makro-regionalnih strategija i prenošenje naučenih lekcija drugim međunarodnim slivovima.
Obaveza Savske komisije, #SDGActions50354, može se naći na službenoj stranici UN-a, na linku:
https://sdgs.un.org/partnerships/advanced-system-floods-and-low-flow-forecasting-transboundary-sava-river-basin