1.2.2024.

Događanja

Jačanje kapaciteta za razmjenu hidroloških podataka, standardizaciju i interoperabilnost

Svjetska meteorološka organizacija (SMO) u suradnji s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save (Savskom komisijom) organizirala je radionicu za jačanje kapaciteta za razmjenu hidroloških podataka, standardizaciju i interoperabilnost u Regiji VI SMO-a, 25. i 26. siječnja (online) te 29. i 30. siječnja 2024. (uživo). Trening licem u lice održan je u prostorijama Savske komisije u Zagrebu.


Na radionici koju je inicirala Stalna stručna skupina za hidrološka i meteorološka pitanja Savske komisije, a u skladu s Memorandumom o razumijevanju između WMO-a i Savske komisije, sudjelovali su predstavnici hidrometeoroloških službi sa sliva rijeke Save, odnosno pružatelji podataka Sava HIS-a. Na radionici su sudjelovali i predstavnici hidrometeoroloških službi dunavskog sliva iz Rumunjske i Češke, kao i stručnjaci iz Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR). U Zagrebu je bilo nazočno ukupno 26 sudionika (uključujući trenere i organizatore), a dodatno se 7 trenera pridružilo online.
Obuku su podržali treneri iz stručnih skupina SMO-a (Zajednički stručni tim za hidrološki nadzor-JET-HYDMON), Otvoreni geoprostorni konzorcij - Radna grupa za domenu hidrologije (OGC-HDWG) i partnerske organizacije SMO-a koje pružaju tehnička rješenja poput WHOS DAB (Informatički laboratorij znanosti o Zemlji i svemiru (ESSI-lab), Nacionalno istraživačko vijeće Italije - Institut za istraživanje atmosferskog onečišćenja (CNR-IIA)) i OSCAR/Surface platforma (MeteoSwiss), UK Centra za ekologiju i hidrologiju (UK CEH) te Savske komisije.