Promatrači u Savskoj komisiji

Status promatrača u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save (Savskoj komisiji) može se dodijeliti državi, međunarodnoj vladinoj organizaciji, međunarodnoj ili nacionalnoj nevladinoj organizaciji, a koju Savska komisija poziva ili prihvati da sudjeluje u aktivnostima koje se provode u okviru Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB).

Opći kriteriji prema kojima kandidati mogu dobiti status promatrača u Savskoj komisiji su sljedeći:
  • Usklađenost s ciljevima i temeljnim načelima FASRB-a;
  • Postojanje specijaliziranih tehničkih ili znanstvenih kompetencija ili drugih kompetencija u područjima izravno relevantnima za provedbu FASRB-a;
  • Postojanje strukturirane stalne uprave;
  • Status pravne osobe;
  • Međunarodna ili regionalna perspektiva ili perspektiva čitavog sliva.
Promatrači u Savskoj komisiji (travanj 2022):
Ako ste zainteresirani za doprinos radu Savske komisije u statusu promatrača, molimo pogledajte Kriterije i procedure kako biste saznali više o pravima i dužnostima promatrača te kriterijima i proceduri dodjele statusa promatrača.