Ad-hoc FIN EG

Ad-hoc Stručna skupina za financijska pitanja

Opći cilj: podrška aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) financijske prirode koje zahtijevaju prethodno usklađeno stručno znanje i aktivno angažiranje financijskih stručnjaka iz Stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB)

Glavni zadaci
  • Periodična revizija internih financijskih akata Savske komisije i po potrebi podrška Tajništvu u izradi izmjena i dopuna usmjerenih na poboljšanje njihova sadržaja; 
  • Razmatranje oblika i strukture budžeta Savske komisije i davanje sugestija za njegovo poboljšanje, ako je potrebno; 
  • Razmatranje nacrta budžeta Savske komisije za narednu godinu koji je pripremilo Tajništvo, kao i davanje preporuka i sugestija; 
  • Pomoć u izradi protokola, u smislu međusektorskih pitanja koja zahtijevaju financiranje prilikom implementacije protokola; 
  • Analiza mogućnosti angažiranja resursa na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; 
  • Razmatranje drugih financijskih pitanja koja zahtijevaju usklađen pristup u slivu rijeke Save; 
  • Suradnja i podrška, po potrebi, radu drugih stručnih skupina Savske komisije; 
  • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjerenih od strane Savske komisije. 
 
Bosna i Hercegovina:


 
Dijana Topić, članica
Miladin Ponjarac, član
Akif Perezović, član
Daniel Šolaja, zamjenik člana
Republika Hrvatska: Andreja Nejak, članica
Republika Srbija:
 
Mirjana Milošević, članica
Duško Milošević, član
Republika Slovenija: Andreja Sovdat, zamjenica člana

Predsjedavajuća: Aleksandra Tomišić, Tajništvo Savske komisije