Događanja

Studijski posjet Savskoj komisiji - Delegacija Republike Irak

Visoko iračko izaslanstvo predvođeno ministrom vodoprivrede, g. Aun Dhyaib Abdullahom, posjetilo je Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save (Savsku komisiju) 17. travnja 2023. Članovi izaslanstva bili su predstavnici Ministarstva vodnih resursa, Ureda premijera i Savjetodavnog odbora te Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite i Ministarstva vanjskih poslova. Posjet je financijski podržan od strane UNDP Irak.
Cilj posjeta bio je da se članovi izaslanstva upoznaju s regionalnim dijalogom i uspostavljanju kooperativnih institucionalnih okvira i mehanizama za prekograničnu suradnjom u području voda na slivu rijeke Save. Posjet je pružio različite prilike za učenje i razmjenu najboljih praksi kroz iskustvo Savske komisije, o tome kako se različiti pristupi mogu primijeniti u rješavanju zajedničkih problema.
Predstavnici Sekretarijata Savske komisije su članovima izaslanstva pružili informacije o tome kako zaštititi i upravljati zajedničkim slivom, vodnim resursima i sa vodom povezanim ekosustavima, kao i o praksi u upravljanju poplavama i postignućima na tom području.
Istog dana iračko izaslanstvo održalo je sastanak s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o iskustvima Republike Hrvatske u gospodarenju vodnim resursima.
Izaslanstvo je 18. travnja posjetilo Park prirode Lonjsko polje, izuzetan primjer šuma u aluvijalnom području, jedno od Ramsarskih područja u slivu rijeke Save, te se upoznalo s praksama upravljanja zaštićenim područjima i njihovim korištenjem u upravljanju rizicima od poplava.