Stručne skupine

S ciljem poticanja suradnje i osiguranja sinergije u ostvarivanju ciljeva, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komsija) uspostavlja stručne skupine. Stalne stručne skupine (PEG) bave se ključnim pitanjima u slivu rijeke Save. Po potrebi, Savska komsija uspostavlja i ad-hoc stručne skupine (AH EG) za rad na specifičnim pitanjima. Opći radni aranžmani za stalne stručne skupine definirani su člankom 10. pravila procedura Savske komisije i Projektnim zadacima za svaku od stalnih stručnih skupina.

Sastancima Stalnih stručnih skupina prisustvuju stručnjaci koje je imenovala Savska komisija na prijedlog predstavnika Stranaka, a predsjedavaju im imenovani službenici Tajništva. Svaka Stranka ima pravo biti predstavljena i dodatnim stručnjacima na sastancima stručnih skupina, ukoliko je potrebno. Takvo prisustvo se najavljuje Tajništvu od strane člana Savske komisije ili člana stručnih skupina najmanje tri radna dana prije sastanka.

Promatrači mogu sudjelovovati u radu stručnih skupina u skladu s procedurama kojima se regulira davanje statusa promatrača u Savskoj komisiji.

Predstavnici organizacija, tijela, projekata i individualni stručnjaci koji su uključeni u aktivnosti vezane za sliv Save mogu biti pozvani od strane Tajništva da sudjeluju na određenim sastancima stručnih skupina kao gosti, ukoliko se zaključi da je njihov rad neophodan za rješavanje određene problematike.