Sigurnost plovidbe i sigurnosni tehnički standardi

Odluke Savske komisije odnose se na Pravila plovidbe, Pravila o minimalnom broju članova posade, Pravila o radiotelefonskoj službi, Pravila za određivanje zimovnika i zimskih skloništa kao i na usvajanje pravila i planova za obilježavanje i održavanje plovnih putova. 
 
 
U cilju unapređivanja sigurnosti plovidbe kroz harmonizaciju pravila i relevantnih tehničkih standarda, Savska komisija intenzivno surađuje s EU, Dunavskom komisijom (DC), Središnjom komisijom za plovidbu Rajnom (CCNR) kao i Gospodarskom komisijom Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), dok je suradnja u području pravila plovidbe od posebnog značaja. Savska komisija također sudjeluje u radu Europskog odbora za izradu standarda u području unutarnje plovidbe (CESNI) i njegovih stručnih skupina. 
 
 
Savska komisija je razvila internetsku aplikaciju za pripremu Plana obilježavanja plovnog puta rijeke Save, i internetsku aplikaciju za podršku nacionalnim tijelima odgovornim za inspekciju sigurnosti plovidbe, kao internetske usluge koje koriste relevantna nacionalna tijela, dok su Album mostova u slivu rijeke Save i Daljinar rijeke Save i njezinih plovnih pritoka razvijeni u obliku plovidbenih publikacija.