Riječni informacioni servisi

Riječni informacioni servisi (RIS) su informacione usluge namijenjene za unapređenje sigurnosti i efikasnosti promote unutrašnjim plovnim putevima (IWT, eng. inland waterway transport) putem optimizacije prometnih i prometnih procesa. Žarišni aspekt je brz elektronki prenos podataka između vode i obale, kroz razmjenu informacija u realnom vremenu. RIS stoga ima za cilj pojednostaviti razmjenu informacija između svih IWzainteresiranih strana. Ovaj koncept obuhvata sljedeće: 
  • Automatski identifikacionsistem (Inland AIS, eng. Automatic Identification System); 
  • Elektronski prikaz plovidbenih karata i informacionsistem (Inland ECDIS, eng. Electronic Chart Display and Information System); 
  • Elektronsko izvještavanje sa plovila (ERI, eng. Electronic Reporting International); 
  • Saopćenja za brodarstvo (NtS, eng. Notices to Skippers); 
  • Elektronske plovidbene karte (ENC, eng. Electronic Navigational Charts); 
  • Baza podataka o plovilima; 
  • Sistem za upravljanje brodskim prijevodnicama. 
Od 2005. godine EU Okvirna direktiva propisuje minimalne zahtjeve za implementaciju RIS-a i usvojenih RIS standarda kako bi se omogućila prekogranična kompatibilnost nacionalnih sistema.
 
U septembru 2009. godine Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska komisija) pokrenula je projekat pod nazivom „Glavni projekat i prototip instalacije za RIS na rijeci Savi“. Konačni izvještaj usvojen je 2010. godine. RIS je do sada implementiran u Srbiji i Hrvatskoj, tako da su potpuno operativni na cjelokupnom plovnom putu rijeke Save. Rezultat implementacije ovoga projekta je operativni RIS sistem koji čine podsistem za Praćenje i lociranje plovila (VTT) (11 baznih stanica), podsistem za Elektronsko izvještavanje s plovila (ERI), podsustav za elektronska Saopćenja brodarstvu (NtS) i podsistem za Elektronski prikaz plovidbenih karata i informacioni sistem (Inland ECDIS).