Međusektorska pitanja

Da bi se osigurala koordinacija, koherentnost i sveobuhvatna perspektiva neophodna za učinkovite rezultate u integriranom upravljanju vodama i planiranju, s ciljem održivosti ostvarenih rezultataStrane potpisnice Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save su u dosadašnjoj saradnji prepoznale značaj međusektorskih pitanja u slivu