Hidrološki in hidravlični modeli

Dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen na področju hidrološkega in hidravličnega modeliranja imajo neposreden vpliv na mednarodna prizadevanja za napovedovanje poplav in opozarjanje, na kartiranje poplav ter na analizo podnebnih sprememb, z namenom razširitve na druge cilje sodelovanja. 
 
2010 Razvoj hidrološkega modela HEC-HMS za Savski bazen, izključno z namenom razvoja hidrografov pretoka za reprezentativni hidravlični model nestalnega toka.
2012 Razvoj enotnega HEC-RAS hidravličnega modela reke Save in njenih glavnih pritokov za namen razvoja celovitega sistemskega pristopa k obvladovanju poplavne ogroženosti v Savskem bazenu.
2014 Izboljšanje hidrološkega modela HEC-HMS za Savski bazen za oceno možnih vplivov podnebnih sprememb na različne vodne sektorje, kot so plovba, hidroenergija, preprečevanje poplav in namakanje.
2017 Razvoj hidrološkega modela HEC-HMS za Savski bazen, vključno s kalibracijo in verifikacijo, kot modela, ki temelji na poplavnih dogodkih, v podporo dejavnostim za vzpostavitev sistema za napovedovanje poplav.
2018 Razvoj hidravličnega modela HEC-RAS za reko Savo in njene glavne pritoke, vključno s kalibracijo in verifikacijo, kot modela, ki temelji na poplavnih dogodkih, v podporo dejavnostim za pripravo načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti in vzpostavitev sistema za napovedovanje poplav.
2018 Integracija hidrološkega modela HEC-HMS za Savski bazen in hidravličnega modela HEC-RAS za reko Savo in njene glavne pritoke v Sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu.
2020 Izboljšanje hidrološkega modela HEC-HMS za Savski bazen, vključno s ponovno kalibracijo in verifikacijo, kot dolgoročnega simulacijskega modela.