Unaprjeđenje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save

Početak/Kraj: 1. juna 2016. - 31. decembra 2018.

Finansirano od: Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) i administrirano od Svjetske banke

Glavna postignuća:
 • Komponenta 1: priprema nacrta Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save (Sava FRMP):
  • elementi Sava FRMP pripremljeni zajedno sa nacrtom dokumenta za potrebe službenog odobrenja
  • proveden postupak učeključivanja javnosti
  • razvijen modul baze podataka za upravljanje rizicima od poplava i implementiran u SavaGIS.
 • Komponenta 2: uspostava Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save (Sava FFWS):
  • operativan Sava FFWS za cijeli sliv rijeke Save
  • dobro obučeno osoblje u svakoj od savskih zemalja
  • preporuke o budućem unapređenju sistema u smislu praćenja, telemetrije, razvoja modela i poboljšane implementacije uz određivanje prioriteta aktivnosti i procjene potrebnih sredstava.

Documents in attachment

Izvještaj o izradi nacrta Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save
Izvještaj o uspostavljanju Sistema za prognozu i upozoravanje na poplave u slivu rijeke Save