Međusektorska pitanja

Da bi se osigurala koordinacija, koherentnost i sveobuhvatna perspektiva neophodna za učinkovite rezultate u integriranom upravljanju vodama i planiranju, s ciljem održivosti ostvarenih rezultata, Stranke Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) su u dosadašnjim suradnjama prepoznale značaj međusektorskih pitanja u slivu: