Unaprjeđenje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save

Početak/Kraj: 1. lipanj 2016. - 31. prosinac 2018.

Financirano od: Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) i administrirano od Svjetske banke

Glavna postignuća:
 • Komponenta 1: priprema nacrta Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save (Sava FRMP):
  • elementi Sava FRMP-a pripremljeni zajedno sa nacrtom dokumenta za potrebe službenog odobrenja
  • proveden postupak uključivanja javnosti
  • razvijen modul baze podataka za upravljanje rizicima od poplava i implementiran u SavaGIS.
 • Komponenta 2: uspostava Sustava prognoze i upozorenja na poplave (Sava FFWS):
  • operativan Sava FFWS za cijeli sliv rijeke Save
  • dobro obučeno osoblje u svakoj od savskih zemalja
  • preporuke o budućem unaprjeđenju sustava u smislu praćenja, telemetrije, razvoja modela i poboljšane implementacije uz određivanje prioriteta aktivnosti i procjene potrebnih sredstava.

Documents in attachment

Izvješće o uspostavi Sustava za prognozu i upozoravanje na poplave na Savi
Izvješće o izradi nacrta Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save