K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Ocena bilance sedimentov za reko Savo

Start/End: May 19, 2012 - December 01, 2013

Funded by: UNESCO Venice Office