Okvir za izradu Strategije prilagođavanja klimatskim promjenama i prioritetne mjere za sliv rijeke Save

Početak/Kraj: 1. juna 2017. - 31. januara 2018.

Finansirano od: Ministarstvo ekološke i inkluzivne tranzicije Republike Francuske

Documents in attachment

Okvir za izradu Strategije prilagođavanja klimatskim promjenama