Sigurnost plovidbe i sigurnosni tehnički standardi

Sigurnost plovidbe podrazumijeva osnovne uvjete kojima moraju udovoljavati plovni putovi i luke, plovila i posade te plovidba na unutarnjim plovnim putovima. 

Uzimajući u obzir odredbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, kao i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum, unapređenje sigurnosti plovidbe kroz usklađivanje pravila i s njima povezanih tehničkih standarda, zajedno s pripremom plovidbenih priručnika predstavljaju važne redovite aktivnosti Savske komisije. 

Po tom pitanju Savska komisija, u skladu sa svojim nadležnostima i prijedlozima Stalne stručne skupine za plovidbu (PEG NAV), usvaja odgovarajuće odluke u području sigurnosti plovidbe. Sve odluke Savske komisije iz ovoga područja, pravno su obvezujuće za države članice. 
 
Odluke Savske komisije odnose se na sljedeću problematiku: 
  • Pravila plovidbe;
  • Pravila o posadi plovila;
  • Pravila o radiotelefonskoj službi;
  • Određivanje zimovnika i zimskih skloništa;
  • Usvajanje pravila i planova za obilježavanje i održavanje plovnih putova. 
 
 
U cilju unapređenja sigurnosti plovidbe putem usklađivanja pravila i relevantnih tehničkih standarda, Savska komisija intenzivno surađuje s EU, Dunavskom komisijom (DC) i Centralnom komisijom za plovidbu Rajnom (CCNR) te Gospodarskom komisijom Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), pri čemu je takođe, posebno značajna suradnja na usklađivanju pravila plovidbe.  
 
Savska komisija također sudjeluje u radu Europskog odbora za izradu standarda unutarnje plovidbe (CESNI) i njegovih stručnih skupina. Ciljevi CESNI-a usredotočeni su na pružanje doprinosa usvajanju jedinstvenih standarda na razini čitave mreže unutarnjih plovnih putova u Europi, s ciljem unapređenja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša u kontekstu transporta unutarnjim plovnim putovima, unapređenja zapošljavanja u unutarnjoj plovidbi i unapređenja atraktivnosti ceha, istovremeno olakšavajući operacije transporta i unapređenje međunarodne trgovine. 
 
 
Savska komisija je izradila internet aplikaciju za pripremu Plana obilježavanja plovnog puta rijeke Save i internet aplikaciju za podršku nacionalnim tijelima odgovornim za inspekciju sigurnosti plovidbe, kao internetske usluge koje koriste nadležna tijela u državama. Između ostalog, prvi put su objavljena kompletna izdanja Albuma mostova na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama (ovdje) te Daljinara rijeke Save i njezinih plovnih pritoka (ovdje).