Rečne informacijske storitve

Rečne informacijske storitve (RIS) so informacijske storitve, zasnovane za izboljšanje varnosti in učinkovitosti prometa po celinskih plovnih poteh (IWT) z optimizacijo prometa in transportnih procesov. Glavni vidik je hiter in na povpraševanje usmerjen elektronski prenos podatkov med vodo in obalo, z izmenjavo informacij v realnem času. RIS si zato prizadeva olajšati izmenjavo informacij med vsemi deležniki v prometu po celinskih plovnih poteh.

Ta koncept vključuje naslednje:
  • celinski AIS (avtomatski identifikacijski sistem – AIS);
  • Celinski ECDIS (elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem za celinsko plovbo);
  • ERI – mednarodno elektronsko poročanje;
  • NtS – obvestila kapitanom;
  • elektronske navigacijske karte;
  • bazo podatkov o plovilih;
  • sisteme upravljanja ladijskih zapornic.
Od leta 2005 Okvirna direktiva EU določa minimalne zahteve za izvajanje RIS in opredeljuje standarde RIS, da se omogoči čezmejna združljivost nacionalnih sistemov.
 
Septembra 2009 je Mednarodna komisija za Savski bazen začela projekt z naslovom »Podrobna zasnova in namestitev prototipa za RIS na reki Savi«. Končno poročilo je bilo sprejeto leta 2010 in poslano savskim državam v izvajanje. Doslej je bil sistem RIS izveden v Srbiji in na Hrvaškem, tako da je v celoti delujoč na celotnem plovbnem območju reke Save.
Rezultat izvajanja tega projekta je delujoči sistem RIS, ki ga sestavljajo podsistem za sledenje in določanje položaja plovil (VTT) (11 baznih postaj), podsistem za mednarodno elektronsko poročanje o plovilih (ERI), podsistem za elektronska obvestila kapitanom (NtS) in podsistem za prikaz elektronskih navigacijskih kart za celinske plovne poti in dodatnih informacij (celinski ECDIS).