Plovba

Vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in ​​njenih pritokih, ki predvideva vzpostavitev pogojev za varno plovbo po reki Savi in ​​njenih pritokih, je eden od glavnih ciljev Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) in Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije). Z začetkom veljavnosti FASRB je reka Sava postala odprta za mednarodno plovbo, kar pomeni, da je plovba po reki Savi brezplačna za trgovske ladje vseh držav. 

    

Ob upoštevanju tega cilja Savska komisija nenehno izvaja intenzivne dejavnosti za odpravo obstoječih ovir za trajnostni razvoj plovbe. Poleg tega so savske države kot svojo prednostno nalogo na področju plovbe opredelile obnovo in razvoj infrastrukture plovbnega območja ter enoten sistem predpisov za varnost plovbe.

Te dejavnosti med drugim vključujejo:
  • sprejetje načrta za označevanje, vzdrževanje in razvoj plovbnega območja;
  • sprejetje enotnih pravil o plovbi, ob upoštevanju posebnih pogojev posameznih odsekov plovbnega območja;
  • sprejetje tehničnih predpisov za plovila po celinskih plovnih poteh in pravil o posadki na krovu plovil;
  • vzpostavitev rečnih informacijskih storitev;
  • uskladitev dejavnosti za obnovo in razvoj plovbnega območja reke Save.
Poleg tega si Savska komisija skupaj s pogodbenicami nenehno prizadeva za zagotavljanje sredstev za projekte, ki bi izboljšali pogoje za plovbo po reki Savi, s čimer bi dosegli dogovorjene cilje na prednostnih področjih sodelovanja.