Ad-hoc RIS EG

Ad-hoc Stručna skupina za Riječne informacijske sisteme 

Opći ciljpodrška Stalnoj stručnoj skupini za plovidbu (PEG NAV) i pružanje pomoći, sjmernica i koordinacije aktivnostima Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) u vezi s riječnim informacijskim servisima (RIS), kao i podstrek i podrška razvoju i promociji RIS-a u Savskoj regiji. 

Glavni zadaci
  • Priprema dokumenata za usvajanje (tehnička dokumentacija i standardi), 
  • Određivanje RIS usluga koje će biti implementirane na rijeci Savi, 
  • Pripreme odluka vezanih za RIS koje će usvojiti Savska komisija, 
  • Pripreme planova implementacije (uključujući vremenski raspored) u vezi s obvezom zemalja članica da uvedu RIS, 
  • Izrada izvješća o razvoju RIS-a na rijeci Savi (status implementacije RIS-a, aktivnosti i razvoja), uključujući usvojena znanja iz zemalja sliva Save, gdje je RIS u upotrebi na drugim unutarnjim plovnim putovima, 
  • Podrška Tajništvu Savske komisije u sudjelovanju i komunikaciji s drugim međunarodnim organizacijama kojima je na dnevnom redu RIS (GIS Forum, Dunavska komisija itd.), 
  • Suradnja s drugim stalnim ili ad hoc stručnim skupinama u zajedničkim pitanjima i organiziranju zajedničkih sastanaka po potrebi, 
  • Izvještavanje Savske komisije o napretku rada grupe, prezentiranje preporuka i prijedloga, 
  • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjerenih od strane Savske komisije. 
Bosna and Hercegovina:

 
Irida Varatanović, članica
Marina Simikić, članica
Mladen Rogić, član
Republika Hrvatska: Rade Gicić, član
Republika Srbija: Ljubiša Mihajlović, član
Republika Slovenija: Izidor Jug, član

Predsjedavajući: