Ad-hoc LEG EG

Ad-hoc strokovna skupina za pravne zadeve

Splošni cilj: podpora dejavnostim Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije) pravne ali upravne narave, ki zahtevajo predhodno usklajeno strokovno znanje in izkušnje ter aktivno sodelovanje pravnih strokovnjakov iz pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB).

Glavne naloge
  • Razvoj in po potrebi revizija internih pravnih aktov Savske komisije ter priprava osnutkov sprememb in dopolnitev za izboljšanje njihove vsebine;  
  • Sodelovanje pri reviziji obstoječih osnutkov protokolov k FASRB in pri pripravi drugih protokolov z vidika mednarodnega prava;  
  • Priporočanje ukrepov za olajšanje priprave in sklepanja protokolov k FASRB, ki bodo predmet nadaljnje obravnave in sprejetja s strani Savske komisije;  
  • Priprava predlogov za druga vprašanja pravne, administrativne in organizacijske narave ter oblikovanje celovite pravne podlage in stališč Savske komisije, za katera je potrebno (po potrebi ali na zahtevo) predhodno usklajeno strokovno znanje strokovnjakov iz pogodbenic FASRB; 
  • Sodelovanje pri pripravi sestankov pogodbenic v zvezi s pravnimi vprašanji;
  • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija.

Člani
Bosna in Hercegovina:

 
Adnan Pašalić, član
Dag Đumrukčić, član
Mila Kojić, članica
Republic of Croatia:


 
Tatjana Celing, članica
Sanja Genzić-Jurišević, članica
Romana Knežević, namestnica članice
Željko Vodička, namestnik članice
Republic of Serbia:
 
Saša Kulić, član
Maja Jeremić, namestnica člana
Republic of Slovenia:
 
Mateja Tavčar, članica
Simona Biro, namestnica članice

Predsedujoča: Melita Žižanović-Dakić, sekretariat Savske komisije