Zajednički akcijski plan

S ciljem doprinosa ubrzanju ekonomskog razvoja u slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska Komsija), izradila je uz podršku Svjetske banke Zajednički akcijski plan za sliv rijeke Save 2017. godine. Zajednička izjava predstavnika država Stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) i Crne Gore o Planu aktivnosti i ključnim točkama za sliv rijeke Save kao katalizator suradnje u regiji, potpisana je 15.06.2017. godine.  

U skladu sa Zajedničkim akcijskim planom, Savska komisija koordinira aktivnosti ekonomske integracije regije u prioritetnim područjima: 
  • Prioritetno područje 1: Jačanje planiranja u slivu rijeke Save radi ubrzanja ekonomskih integracija i ulaganja, 
  • Prioritetno područje 2: Poboljšanje plovnosti vodnog puta rijeke Save, 
  • Prioritetno područje 3: Poboljšanje upravljanja poplavama i monitoring, 
  • Prioritetno područje 4: Razvoj održivog riječnog turizma, 
  • Prioritetno područje 5: Zaštita okoliša i prilagođavanje na klimatske promjene.

Zajednički akcijski plan usmjerava put i služi kao katalizator za ekonomsku integraciju i suradnju u regiji, doprinoseći naporima država Stranaka i Crne Gore da se osigura održivi ekonomski razvoj u slivu rijeke Save.
U smislu političkih pitanja, Zajednički akcijski plan predstavlja aktivnosti koje prate provedbu odredbi Deklaracije sa Šestog sastanka Stranaka FASRB-a (Beograd, 1. lipnja 2016.) i daje direktan doprinos implementaciji procesa Berlin-Beč-Pariz-Trst.