Sekretariat

Sekretariat je upravni in izvršilni organ Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije), ki ga sestavljajo uradniki in administrativno osebje. Uradniki sekretariata so sekretar, njegovi namestniki in svetovalci ter enakopravno zastopani državljani pogodbenic, ki jih imenuje Savska komisija.