Misija, vizija i ciljevi

 
Vizija Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC) je prekogranična suradnja radi održivog razvoja regiona, koja je bazirana na:
  • suverenoj jednakosti, teritorijalnom integritetu, obostranoj koristi i dobroj vjeri;
  • osiguravanju integriteta vodnog režima unutar sliva;
  • međusobnom poštovanju nacionalnog zakonodavstva, institucija i organizacija;
  • razumnom i pravičnom korištenju vode;
  • smanjenju prekograničnih utjecaja prouzrokovanih privrednim i ostalim aktivnostima;
  • prevenciji nastanka značajnijih šteta uzrokovanih od druge strane/strana, prilikom korištenja voda u slivu.