Poslanstvo, vizija in cilji

Osnovna vizija Mednarodne komisije za savski bazen (ISRBC) je prekomejno sodelovanje v okviru trajnostnega razvoja v regiji, ki temelji na naslednjih načelih:

  • Suverena enakost, ozemeljska celovitost, vzajemna pomoč, ter dobra vera;
  • Zagotavljanje neoporečnosti vodnega režima v porečju;
  • Razumna in pravična uporaba vode;
  • Vzajemno spoštovanje državne zakonodaje, inštitucij in organizacij;
  • Zmanjšanje čezmejnih vplivov, ki jih povzročajo gospodarske in druge dejavnosti v državah pogodbenicah.