Projektne stručne skupine

Radna skupina za razvoj turizma

Opći cilj: predstavlja mehanizam regionalne suradnje u okviru Savske komisije u vidu platforme za sudjelovanje nadležnih ministarstava i drugih relevantnih organizacija u implementaciji zajednički dogovorenih aktivnosti i projekata za razvoj održivog turizma u slivu rijeke Save. 

Glavni zadaci
 • Razmjena informacija o projektima vezanim za razvoj održivog turizma; 
 • Utvrđivanje projekata vezanih za razvoj održivog turizma od prekohraničnog značaja; 
 • Koordinacija pripreme prijedloga projekata na prekograničnoj razini; 
 • Utvrđivanje mogućih izvora financiranja za implementaciju prekograničnih projekata; 
 • Praćenje implementacije projekta na prekograničnoj razini. 
 • Identifikacija, koordinacija i implementacija zajedničkih aktivnosti s ciljem promoviranja turističkih potencijala i regionalne suradnje u području održivog turizma; 
 • Razmjena informacija o održivim turističkim aktivnostima na razini države i regije; 
 • Podizanje svijesti o značaju razvoja turizma na održiv način; 
 • Predlaganje relevantnih mjera za unapređivanje održivog razvoja turizma u slivu rijeke Save. 
Bosna i Hercegovina:
 
Julija Petrović
Marina Božić
Bisera Hotić
Dragana Ristić
Dušanka Pantelić
Marica Markoljević
Republika Hrvatska:


 
Jelena Šobat
Dajana Marin
Rujana Bušić Srpak
Željko Lenart
Republika Srbija:


 
Ivana Avramov Bjelica
Svetozar Krstić,
Dragan Milojčić
Sara Stanić Jovanović
Republika Slovenija:
 
Simona Križaj
Martin Bratanič
Nataša Hočevar
Morana Polovič
Margareta Vidaković
Mitja Predovnik

 Radna skupina za implementaciju projekta SHELTER 

Opći cilj: praćenje provođenja projekta EU Horizont 2020: "Održiva obnova kulturne i povijesne baštine kroz tehnološko unapređenje koje se zasniva na jačanju otpornosti u zajednici - SHELTER". 

Glavni zadaci
 • Praćenje cjelokupnog napretka projekta i davanje prijedloga za poboljšanje i korekcije, 
 • Davanje mišljenja i preporuka u vezi sa svim ključnim elementima razvoja Studije slučaja za Savu, 
 • Pružanje komentara i sugestija vezanih za sveukupnu implementaciju projekta, po potrebi, 
 • Pregled problema nastalih tokom implementacije projekta i omogućenje Savskoj komisiji da dobije neophodna uputstva u svakoj odgovarajućoj fazi projekta, 
 • Osiguravanje svih dostupnih podatka i drugih srodnih informacija, od nadležnih tijela u državama, na područjima od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save (na primjer UNESCO lokacije, nacionalni spomenici, kulturno-povijesni spomenici, vjerski objekti, sakralna arhitektura, groblja, itd.), 
 • Pružanje podrške umrežavanju dionika za upravljanje poplavama, kulturnu baštinu i smanjenje rizika od katastrofa (civilna zaštita) na razini sliva, države i lokalnoj razini, 
 • Razmjena iskustava s nacionalnim akterima o aktivnostima na Studiji slučaja za Savu, 
 • Sudjelovanje u projektnim radionicama i tečajevima za obuku, 
 • Sudjelovanje u testiranju internetskih alata razvijenih u okviru projekta, 
 • Obavještavanje Savske komisije i nacionalnih tijela, prema potrebi, o svojem radu i napretku projekta. 
Bosna i Hercegovina:


 
Nermina Katkić
Amer Kavazović
David Latinović

Samir Đonlić
Republika Hrvatska:

 
Anuška Deranja Crnokić
Luka Vukmanić
Sanda Milošević
Republika Srbija:

 
Branislav Orlić
Estela Radonjić Živkov
Merita Borota
Igor Milutin
Snežana Živanović
Goran Stojanović

Miloje Milojević
Republika Slovenija:
 
Maja Jeglič
Blažo Đurović
Crna Gora: Dobrila Vlahović
Dragana Đukić

Ljiljana Vučetić