Trajnostna holistična obnova zgodovinskih okolij s tehnološkim izboljšanjem in večjo odpornostjo skupnost

Trajnostna holistična obnova zgodovinskih okolij s tehnološkim izboljšanjem in večjo odpornostjo skupnost


Začetek/konec: 1. junij 2019 - 31. maj 2023

Financira: Horizon 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije

Glavni cilj: vzpostaviti podatkovno usmerjeno znanje in operativni okvir, ki temelji na skupnosti, za povečanje odpornosti in trajnostno obnovo zgodovinskih okolij za obvladovanje podnebnih sprememb in naravnih nevarnosti.

Več informacij je dostopno na splet ni strani projekta